اسامی و تکنیک ها تانگ سودو

اسامی و تکنیک ها

۱- چاريوت: خبردار ايستادن

۲- چونبي: آماده باش

۳-شی جاک : شروع

۴-دوجانگ: محل تمرين

۵-شيابجانگ: محل مسابقه

۶-دوبوک: لباس رسمی تانگ سودو

۷-سابوب نیم : مربي واستاد

۸- کوان جان نیم: استاد

۹- کيونگ یت : اداي احترام

۱۰-کيهاب: صداي بلند فرياد کشيدن

۱۱- سوم سه: نفس گيري

۱۲- بال: مچ پا به پايين

۱۳- بال پاکو: تعويض پا

۱۴- سون: دست

۱۵-تيرودورا: برگشت به عقب

۱۶- ايراسا: بلند شدن

۱۷- آنجا: نشستن

۱۸- موک: گردن

۱۹- توک: چانه

۲۰- سون موک: مچ دست

۲۱-مومو: دويدن – دورخيز کردن

۲۲- موم: بدن

۲۳- پال: ساعد

۲۴- پالموک: مچ ساعد

۲۵- جوموک: مشت

۲۶- مه جوموک: زير مشت

۲۷- دونگ جوموک: پشت مشت

۲۸- آپ جوموک: جلوي مشت

۲۹- پالکوب: آرنج

۳۰- سون نال: تيغه خارجي کف دست

۳۱- موروپ: زانو

۳۲- داراي: ساق پا

۳۳- نريو: از بالا به پايين

۳۴- يوپ: پهلو

۳۵- دوليو: چرخش

۳۶- آن: از خارج به داخل

۳۷- پاکات: از داخل به خارج

۳۸- اَره: پايين

۳۹- مومتنگ: وسط

۴۰- الگول: بالا

۴۱- كوك كي نيم كيونگ نه : احترام به پرچم

۴۲- وو نه چی : به جای خود

۴۳- کام سا هاپ نیدا : خیلی متشکرم

۴۴- کوان گی : پرچم سازمان یا سبک

۴۵- کوک گی : پرچم ملی کشور

۴۶- دی : کمربند

۴۷- کی چو : اساس و پایه -اصلی

۴۸- هیانگ : فرم

۴۹- هوشین سول : دفاع شخصی

۵۰- کیوک پا : شکستن اجسام سخت

۵۱- سو کی : تکنیکهای دست

۵۲- او رین جوک : راست

۵۳- ون جوک : چپ

۵۴- پارو : بازگشت به حالت اولیه

۵۵- هادان : بخش پایین بدن

۵۶- جونگ دان : بخش میانی بدن

۵۷- سان گ دان : بخش بالایی بدن

۵۸- چاگی یا چگی : ضربه

۵۹- پال کوپ : آرنج

۶۰- موروپ : زانو

۶۱- کیهاپ : فریاد

۶۲-جوک کی : تکنیکهای پا

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *