دوره های آموزشی

دوره های آموزشی در مقاطع مختلف و برای هر سن , قد , وزن و شرایط جسمانی مختلف طراحی شده است. این دوره های از بهترین و معتبرترین مراجع علمی دفاع شخصی برگرفته شده و برای مشاغل پر خطر مانند وکیل ها , قاضی ها , دفاع شخصی برگرفته شده و برای مشاغل پر خطر مانند وکیل ها , قاضی ها , نیروهای حراستی و … بسیار مناسب می باشد. در طراحی این دوره های کاربردی بودن ملاک اصلی آموزش می باشد. در دفاع شخصی واقعی در خیابان هیچ قانون و منطقی وجود ندارد و شخص باید بتواند از تمام پتانسیل های مجود جهت حفظ امنیت خود و اطرافیان خود استفاده کند. از این رو مربیان بزرگ دفاع شخصی در دنیا ۹۰٪ دفاع شخصی را غیر فیزیکی و فقط ۱۰٪ ان را فیزیکی می دانند. در این دوره ها علم دفاع شخصی همران با جزوه ها ی مختلف به هنرجو آموزش داده می شود و تکنیک ها و تاکتیک ها و تاکتیک های بسیار زیبا و کاربردی و انواع فنون دفاه شخصی به صورت کامل و آکادمیک آموزش داده می شود.