دفاع شخصی پیشرفته (۲۴ جلسه)

در این دوره هنرجو تکنیک های خلع سلاح , کار با سلاح سرد , حمل نفر , تسلیم کردن , مبارزه با چند مهاجم و بسیاری از تکنیک های پیشرفته دفاع شخصی خیابانی را آموزش می بینند و با بدنسازی ویژه ای که انجام می دهد بدن خود را اماده و پر قدرت می کند و بسیاری از استراتژی ها و ترفند های دفاع غیرفیزیکی و روانشناسی درگیری را فرا می گیرد تا بتواند حتی بدون درگیرشدن جان خود و خانواده خود را حفظ کند.

دفاع شخصی مقدماتی (۱۲ جلسه)

شخصی در این دوره الفبای دفاع شخصی و اصول حفاظت از خود به هنرجو آموزش داده خواهد شد. هنرجو به اطلاعات خوبی در زمینه علم دفاع شخصی مجهز می شود و می تواند این ادعا را بکند که بعد از اتمام دوره توان دفاع از خود را در برابر خطرات و آسیب های اجتماعی گوناگون دارا می باشد این دوره برای هرکس در هر سن و شرایطی مناسب می باشد. برخی مواردی که در این دوره آموزش داده میشود به شرح ذیل می باشد.